Utspring max 4 pers!

Påminnelse - det är max 4 personer som varje elev kan bjuda in till sitt utspring. Man får vara fler om ens grupp består av ENBART FÖRÄLDRAR och SYSKON.

Fler än 4=bara föräldrar och syskon.
Under 4=vilka ni vill.

Med 2 föräldrar och 2 syskon har man alltså fyllt sin kvot och kan inte ta med flick-/pojkvän, farfar eller bonusföräldrar. De får fira studenten på hemmaplan!

Snälla "fuska" inte med detta för det blir ju väldigt orättvist mot de som håller reglerna.

På andra skolor har de dessutom antingen struntat i utspringet eller ha det med noll, en eller max två anhöriga. Vi ligger redan i topp alltså.
Tack för att ni hjälper oss hålla de restriktioner vi fått. ❤
Image