Global Classroom

2024 åker ett nytt gäng till Shetlandsöarna - spännande!

Global Classroom är ett internationellt nätverk som utgörs av Bobergsgymnasiet och sju andra skolor i olika länder. Varje år anordnas en konferens med 80-100 deltagare i något av länderna. Under året jobbar man med uppgifter som redovisas på konferensen, och med att tjäna ihop pengar till resan. 

Mål: Att eleverna ska bli goda ledare och förebilder som möter andra utan rädsla eller fördomar, oavsett ursprung. Att de blir nyfikna världsmedborgare!

Detta är Global Classroom

Bobergsgymnasiet är sedan 1997 med i nätverket Global Classroom med en skola per land i Shetland, Tjeckien, Tyskland, Sydafrika, USA, Spanien och Australien. Syftet med GC är att stärka eleverna på flera plan; social kompetens, samarbetsförmåga, språk, omvärldskunskap, organisationsförmåga, företagsamhet samt självkänsla och -förtroende.
 
Varje vår anordnas en tiodagars GC-konferens för 8-10 elever per skola samt lärare. Värdskolan ger uppgifter ("tasks") som man jobbar med under året och som sedan redovisas på scen framför elever och lärare (~100 personer), på engelska. 2019 i Kapstaden var till exempel temat ”Aktivism” och eleverna fick bl a förbereda en debatt samt arrangera en demonstration. Under konferensen är det även föredrag, sightseeing och studiebesök. Konferensen avslutas alltid med ett "knytkalas" där eleverna framför sina förberedda sång- och dansnummer för en betydande publik, då alla värdfamiljer, skolledningen och skolans lärare brukar vara inbjudna.
 
Eleverna bor i värdfamiljer och får på så sätt en reell bild av landets kultur och sociala koder, och många får vänner för livet. Ofta är det två elever från olika länder som bor hos värdfamiljen vilket ger ett ännu bredare utbyte. En betydande del av våra GC-elever fortsätter att resa, studera och arbeta i andra länder efter gymnasiet. Det är en enorm möjlighet för våra elever att få åka på ett projekt liknande detta, då föräldrarna inte alltid har ekonomi (eller intresse) av att göra något liknande. 
 
Projektet är öppet för alla elever oavsett program och man tränas därmed i samarbete utanför sina normala grupperingar.  Det är heller inte bundet till någon särskild årskurs.

Man blir en del av projektet genom att anmäla intresse till ansvarig lärare, och man kan vara med oavsett årskurs eller program. Den enda restriktionen är att man inte ska ha F-varningar. 
 
Förutom uppgifterna som ska förberedas inför konferensen måste  man tjäna ihop pengar till resan. Många delprojekt ska ros i hamn och eleverna får otaliga chanser att träna på organisation, ledarskap och konflikthantering. All försäljning och arrangemang som skoldiscon, pysselkvällar och marknadsstånd sker på elevernas fritid. Konferensen sker dessutom vanligtvis sista skolveckan/på sommarlovet, runt 15-25 juni. Eleverna får ett GC-intyg efter genomfört år.

2018 var konferensen i Ånge och för nyfikna finns information om den kvar på konferensens sida https://susl27.wixsite.com/gc18

Partnerskolor i Global Classroom

  • Anderson High School, Lerwick, Shetland Islands.
  • Bobergsgymnasiet, Ånge, Sweden.
  • Graf-Friedrich Schule, Diepholz, Germany.
  • Gymnazium Zlín, Zlín, Czech Republic.
  • Ridgewood High School, New Jersey, United States.
  • Lake Ginnenderra College, Canberra, Australia.
  • South Peninsula High School, Cape Town, South Africa..
  • CF Somorrostro, Muskiz, Spain
Informationsblad Global classroomHämta informationsblad

Kontaktperson

Image

Susanne Lövgren

Kommunikatör. Kurser teknik, samhälle, GC

Arbetsrum: B 43
Mobil: 072-247 50 12
E-post: susanne.lovgren@ange.se

ImageImage
FaktabladBasinfo om GC 2023
Image
Vi har en riktigt bra gymnasieskola med oändliga möjligheter när det gäller internationella utbyten i Ånge. Det är tack vare Bobergsgymnasiet som jag har kunnat åka på en nio månader lång jorden-runt resa, deltagit i tre internationella ungdomskonferenser samt åkt till Slovenien två gånger och deltagit i en internationell skolfestival. Sedan har Bobergsgymnasiet riktigt bra lärare och flexibiliteten och relationen mellan lärare och elever är fantastisk, mycket bättre än de skolor jag besökt runt om i världen.
Niklas Ala-Mäkelä
ImageImageImage