Global Classroom

Global Classroom är ett internationellt nätverk som utgörs av Bobergsgymnasiet och sju andra skolor i olika länder. Varje år anordnas en konferens och 2018 var det vår tur att vara värd! Ånge välkomnade 70 nyfikna personer från hela världen den 8-17 juni 2018, en fantastisk erfarenhet! Stort tack till alla värdfamiljer, företagare och organisationer som gjorde konferensen möjlig. Ett extrastort tack även till Ånge kommun, vars finansiering vi inte klarat oss utan.

I juni 2021 åker årets GC-grupp till Diepholz i Tyskland på konferens. Spännande!

Detta är Global Classroom

Bobergsgymnasiet är sedan 1997 med i nätverket Global Classroom med en skola per land i Shetland, Tjeckien, Tyskland, Sydafrika, USA, Spanien och Australien. Syftet med GC är att stärka eleverna på flera plan; social kompetens, samarbetsförmåga, språk, omvärldskunskap, organisationsförmåga, företagsamhet samt självkänsla och -förtroende.
 
Varje vår anordnas en tiodagars GC-konferens för 8-10 elever per skola samt lärare. Värdskolan ger uppgifter ("tasks") som man jobbar med under året och som sedan redovisas på scen framför elever och lärare (~100 personer), på engelska. 2019 i Kapstaden var till exempel temat ”Aktivism” och eleverna fick bl a förbereda en debatt samt arrangera en demonstration. Under konferensen är det även föredrag, sightseeing och studiebesök. Konferensen avslutas alltid med ett "knytkalas" där eleverna framför sina förberedda sång- och dansnummer för en betydande publik, då alla värdfamiljer, skolledningen och skolans lärare brukar vara inbjudna.
 
Eleverna bor i värdfamiljer och får på så sätt en reell bild av landets kultur och sociala koder, och många får vänner för livet. Ofta är det två elever från olika länder som bor hos värdfamiljen vilket ger ett ännu bredare utbyte. En betydande del av våra GC-elever fortsätter att resa, studera och arbeta i andra länder efter gymnasiet. Det är en enorm möjlighet för våra elever att få åka på ett projekt liknande detta, då föräldrarna inte alltid har ekonomi (eller intresse) av att göra något liknande. 
 
2018 var konferensen i Ånge och för nyfikna finns information om den kvar på konferensens sida https://susl27.wixsite.com/gc18

Projektet är öppet för alla elever oavsett program och man tränas därmed i samarbete utanför sina normala grupperingar. Man blir en del av projektet genom att anmäla intresse till ansvarig lärare, och man kan vara med oavsett årskurs eller program. Den enda restriktionen är att man inte ska ha F-varningar. Man träffas utanför det ordinarie schemat. 
 
Förutom uppgifterna som ska förberedas inför konferensen måste  man tjäna ihop pengar till resan. Många delprojekt ska ros i hamn och eleverna får otaliga chanser att träna på organisation, ledarskap och konflikthantering. All försäljning och arrangemang som skoldiscon, pysselkvällar och marknadsstånd sker på elevernas fritid. Konferensen sker dessutom vanligtvis sista skolveckan/på sommarlovet, runt 15-25 juni. Eleverna får ett GC-intyg efter genomfört år.

Mål: Att eleverna ska bli goda ledare och förebilder som möter andra utan rädsla eller fördomar, oavsett ursprung. Att de blir nyfikna världsmedborgare!

Partnerskolor i Global Classroom

Partnerskolor i Global Classroom
Anderson High School, Lerwick, Shetland Islands
Bobergsgymnasiet, Ånge, Sweden
Graf-Friedrich Schule, Diepholz, Germany
Gymnazium Zlín, Zlín, Czech Republic
Ridgewood High School, New Jersey, United States
Lake Ginnenderra College, Canberra, Australia
South Peninsula High School, Cape Town, South Africa
CF Somorrostro, Muskiz, Spain

Image
Vi har en riktigt bra gymnasieskola med oändliga möjligheter när det gäller internationella utbyten i Ånge. Det är tack vare Bobergsgymnasiet som jag har kunnat åka på en nio månader lång jorden-runt resa, deltagit i tre internationella ungdomskonferenser samt åkt till Slovenien två gånger och deltagit i en internationell skolfestival. Sedan har Bobergsgymnasiet riktigt bra lärare och flexibiliteten och relationen mellan lärare och elever är fantastisk, mycket bättre än de skolor jag besökt runt om i världen.
Niklas Ala-Mäkelä
FaktabladBasinfo om GC 2019
Image Image