Elevhälsa

Elevhälsoteamet finns till för dig som behöver stöd av olika anledningar. Mobbning, stress, konflikter med kompisar eller lärare, jobbigt hemma, kompisar som mår dåligt, betygspress...ja anledningarna till att man kan behöva prata med någon vuxen på skolan är många.

Teamet består av skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Men du kan naturligtvis alltid vända dig till den person på skolan som just DU känner förtroende för!

Elevhälsoteamet jobbar framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Våra insatser kan vara både generella och specifika; i en klass, för en individ eller för hela skolan. Vi finns till för den eller de som behöver stöd för att utvecklas och för att nå sina mål i skolan, och i livet.

Du kanske funderar på vägar att gå för att få en viss utbildning, det kan ha uppkommit en konflikt på skolan eller hemma, det kan vara ett ämne som känns invecklat, det kan vara stress eller trötthet som tynger eller du kanske känner dig orolig för en kompis.

Vänd dig till oss så hittar vi tillsammans framkomliga vägar och strategier.

Några av insatserna kan vara:

•  Hjälp med studieteknik.
•  Coachande samtal.
•  Hälsoundersökning och uppföljning.
•  Tid för studie- och yrkesvägledning hos SYV.

Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsan, liksom för all annan verksamhet på skolan.

Din mentor, som bl.a. ansvarar för din studieplan och dina utvecklingssamtal, kan du alltid vända dig till med dina frågor, så lotsar han/hon dig vidare till rätt person inom elevhälsan.

Vi finns på skolan för just DIN skull! Välkommen att kontakta oss!

Elevhälsoteamet

Image

Per Håkansson

Rektor

Arbetsrum: Skolexpeditionen, vid huvudentrén.
Tel arbetsrum: 0690-250 239
Mobil: 073-522 58 82
E-post: per.hakansson@ange.se

Image

Sassa Ewing Helmersson

Skolsköterska

Arbetsrum/mottagning: Vid huvudentrén.
Mobil: 070-237 46 77
E-post: Sassa.EwingHelmersson@ange.se

Image

Agneta Hollsten

Skolkurator

Arbetsrum: B 41. Mitt emot biblioteket, en halvtrappa upp.
Mobil: 0690-250 220, 073- 092 19 79
E-post: agneta.hollsten@ange.se

Image

Pelle Haraldsson 

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Arbetsrum: B 42. Mitt emot biblioteket, en halvtrappa upp.
Mobil: 073-274 02 03
E-post: per-olof.haraldsson@ange.se

Image

Karin Sundström Wiklund

Specialpedagog. Barn och fritid

Arbetsrum: A 22
Mobil: 073-071 44 27
E-post: karin.wiklund@ange.se

Image

Peter Elfvén

Biträdande rektor. Datakurser teknik

Arbetsrum: Skolexpeditionen, vid huvudentrén.
Mobil: 072-503 62 44
E-post: peter.elfven@ange.se

ElevSTÖD

Image

Eva Pålsson

Speciallärare. Introduktion matematik

Arbetsrum: B 32
E-post: eva.palsson@ange.se

Image

Karin Sundström Wiklund

Specialpedagog. Barn och fritid

Arbetsrum: A 22
Mobil: 073-071 44 27
E-post: karin.wiklund@ange.se

Image

Robert Grundström

Matematik, filosofi

Arbetsrum: Arbetsrum: C21
E-post: robert.grundstrom@ange.se

Image

Sara Hansén

Speciallärare. IM

Arbetsrum: B 24
E-post: sara.hansen@ange.se

Image

Veronica Dahlin

Engelska, speciallärare

Arbetsrum: C12
Mobil: 076-116 67 47
E-post: veronica.dahlin@ange.se