Elevhälsa

Elevhälsoteamet finns till för dig som behöver stöd av olika anledningar. Mobbning, stress, konflikter med kompisar eller lärare, jobbigt hemma, kompisar som mår dåligt, betygspress...ja anledningarna till att man kan behöva prata med någon vuxen på skolan är många.

Teamet består av skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Men du kan naturligtvis alltid vända dig till den person på skolan som just DU känner förtroende för!

Elevhälsoteamet jobbar framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Våra insatser kan vara både generella och specifika; i en klass, för en individ eller för hela skolan. Vi finns till för den eller de som behöver stöd för att utvecklas och för att nå sina mål i skolan, och i livet.

Du kanske funderar på vägar att gå för att få en viss utbildning, det kan ha uppkommit en konflikt på skolan eller hemma, det kan vara ett ämne som känns invecklat, det kan vara stress eller trötthet som tynger eller du kanske känner dig orolig för en kompis.

Vänd dig till oss så hittar vi tillsammans framkomliga vägar och strategier.

Några av insatserna kan vara:

•  utökad studietid på schemat i visst ämne, som tid på STUDIUM och Öppen skola.
•  hjälp med studieteknik.
•  coachande samtal.
•  hälsoundersökning och uppföljning.
•  fysisk aktivitet (ex. styrketräning och/eller promenad).
•  tid för studie- och yrkesvägledning hos SYV.

Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsan, liksom för all annan verksamhet på skolan.

Din mentor, som bl.a. ansvarar för din studieplan och dina utvecklingssamtal, kan du alltid vända dig till med dina frågor, så lotsar han/hon dig vidare till rätt person inom elevhälsan.

Vi finns på skolan för just DIN skull! Välkommen att kontakta oss!

Elevhälsoteamet

Image

Per Håkansson

Rektor

Arbetsrum: Skolexpeditionen, vid huvudentrén
Tel arbetsrum: 0690-250 239
Mobil: 073-522 58 82
E-post: per.hakansson@ange.se

Image

Yvonne Järnberg

Skolsköterska

Arbetsrum: Skolsköterskemottagningen vid huvudentrén
Arbetsrum: 0690-250-213
Mobil: 070-237 46 77
E-post: yvonne.jarnberg@ange.se

Image

Jenny Sellén Lindkvist

Skolkurator, Idrott, Hälsopedagogik.

Arbetsrum: 0690-250 220
Mobil: 070-653 77 67
E-post: jenny.sellen@ange.se

Image

Pelle Haraldsson

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Arbetsrum: 0690-250 258
Mobil: 073-274 02 03
E-post: per-olof.haraldsson@ange.se

Image

Karin Sundström Wiklund

Barn och fritid, specialpedagog

Arbetsrum: A 22
Mobil: 073-071 44 27
E-post: karin.wiklund@ange.se