Studentavslutning

Hurra - fredag 11/6 är det studentavslutning!

På grund av restriktionerna är vi tvungna att dela upp studenterna i två grupper:
- YRK-programmen har sin avslutning i Aulan kl 09.00-11.30. Utsläpp 11.30.
- HSF-programmen har sin avslutning i Aulan kl 12.00-14.30. Utsläpp 14.30.

Studentutsläppet sker från Bobergsgymnasiets huvudentré. Välkomnande familjemedlemmar tar emot sin student nere på skolans grusplan. Familjerna ställer sig vid en av de utplacerade konerna, som kommer stå utspridda med stort avstånd. OBS! Pga de regler som gäller kan varje student bjuda in max 4 familjemedlemmar. Undantag görs för syskon - anmäl i så fall önskemål till din mentor snarast!

Flakåkning/partybuss etc är liksom förra året förbjudet, men eleverna är välkomna att efter utsläppet paradera genom centrum med sina banderoller/plakat. Detta sköts av respektive elevgrupp och är inte skolans ansvar. Avstånd och övriga regler ska förstås hållas ändå!

Avslutning och utspring kommer filmas och utspringet ev. streamas (inte klart i skrivande stund). Som alla andra dagar är skolan en alkoholfri arbetsplats och ev. medtagen alkohol beslagtas. Rektor kommer även skicka ut hembrev med detaljerad information om dagen.

Vi gör naturligtvis allt vi kan för att våra studenter ska få en fin avslutning, och ser fram emot en fantastisk dag!

Image