Start Försäljning & service

HT 23 startar vi ett nytt yrkesprogram; Försäljnings- och serviceprogrammet! (klicka för att komma till sidan). Man kan välja programmet under omvalsperioden (24/4-15/5) med hjälp av sin SYV.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen ska eleverna kunna arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och därför samarbetar vi även med Ung Företagsamhet Västernorrland.

Försäljning och service förutsätter kontakter och kommunikation mellan människor i olika sammanhang och genom olika kanaler. Utbildningen utvecklar därför elevernas förmåga att möta och kommunicera med människor i affärs- och medarbetarrelationer såväl inom landet som internationellt. Handel sker i allt större utsträckning på en global marknad och man har möjlighet till fördjupade studier i engelska.

Utbildningen ger kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Eleverna får också kunskaper om vad som påverkar hälsa och välbefinnande samt om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Utbildningen ska slutligen utveckla elevernas förmåga att agera på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll samt att ta ett eget ansvar och agera med omdöme.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) sker under 15 veckor.

Image