Mösspåtagning 18

Mössa på för studenterna! Kulturnattens utescen, torget Ånge. Tid meddelas enligt Kulturnattens program. Ta med mössan! 😉