Industritekniska programmet

Programmet för dig som gillar att svetsa och svarva!

Här får du grundläggande kunskaper som behövs för arbete inom industriell produktion och områden som tillverkning, underhåll och service.

Programmet ställer höga krav på noggrannhet. Du får på egen hand forma produkter med hjälp av handverktyg och moderna hjälpmedel som datastyrda maskiner.

Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med många företag. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) på 15 veckor får du praktisk träning och ytterligare kunskaper.

Du kan också gå Industri Lärling.
Då får du all yrkesutbildning ute på ett företag. De dagar du är i skolan läser du tillsammans med andra yrkeselever eller har teoretiska delar av dina kurser.
Som lärling får du lärlingsersättning (CSN-stöd) på 1000 kr/månad.

Industriprogrammet ger dig en stadig grund att stå på i arbetslivet och stora möjligheter att få utvecklande jobb! Programmet ger också grundläggande behörighet för högskolestudier.

Inriktningar:

  • Produkt- och maskinteknik
    Ger kunskaper om hantering av verktyg, industriella utrustning samt material.

  • Svetsteknik
    Här lär du dig att svetsa och bearbeta plåt. Du får goda möjligheter att vidareutbilda dig till IWS (International Welding Specialist).  

Du läser ämnen som du har nytta av i framtiden vad du än väljer att arbeta med.

Exempel på yrken: CNC-operatör, maskinreparatör, montör, svetsare

InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Svennis Isaksen

Industriteknik

Arbetsrum: Industriverkstaden
E-post: sven-ake.isaksen@ange.se

En del av Teknikcollege

Vi är en del av Teknikcollege Södra Norrland, och är i och med det certifierade utifrån teknikföretagens egna kvalitetskriterier.
Informationsblad teknikcollege

Dela vidare

ImageImageImage
Image
Jag arbetar på Danes Mekaniska i Ånge med olika arbetsuppgifter som underhåll, svarvning, fräsning, slipning och olika svetsarbeten. Jag valde IN för jag såg en framtid med stor utvecklingspotential, vilket visade sig vara helt riktigt. Jag fick fast arbete direkt efter skolan. Ett tips är att man måste gå in för utbildningen och genomföra kurserna väl. Ta ansvar för din egen studiesituation, då är utvecklingsmöjligheterna stora!
Rasmus Simonsson