Ekonomiprogrammet

Gillar du samhällsvetenskap, ekonomi och juridik?

På EK studerar du ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags olika problem.

Ekonomiprogrammet passar även dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Vi samarbetar med Ung företagsamhet Västernorrland som kommer hjälpa dig att starta ett eget företag.

Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Programgemensamma karaktärsämnen är företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt.

Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Inriktning:

  • Ekonomi
  • Juridik

Exempel på yrken vid vidareutbildning: Civilekonom, Controller, Ekonom, Inköpare, Jurist, Löneadministratör, Mäklare, PR och marknadsförare, Redovisningskonsult, Revisor, Psykolog, Socionom.

InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Marie Andersson

Företagsekonomi, samhällskunskap, sociologi, rätten och samhället

Arbetsrum: B 46
E-post: marie.e.andersson@ange.se

ImageImageImage

Dela vidare