Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap, ekonomi och juridik.

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags olika problem.

Det passar även dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Därför passar det extra bra att vi på Bobergsgymnasiet samarbetar med Ung företagsamhet Västernorrland!

Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Programgemensamma karaktärsämnen är: företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

På programmet söker, analyserar och värderar du information källkritiskt. Du utgår från samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Det utvecklar din förmåga att resonera ur olika perspektiv och dra slutsatser och argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller.

Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Inriktning:

  • Ekonomi
Exempel på yrken vid vidareutbildning: Civilekonom, Jurist, Revisor, Psykolog, Socionom
InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Peter Elfvén

Biträdande rektor. Datakurser teknik

Arbetsrum: Skolexpeditionen, vid huvudentrén
Tel arbetsrum: 0690-250 221
Mobil: 072-503 62 44
E-post: peter.elfven@ange.se

Image Image
Image
Alla lärare stöttade och trodde på mig och faktiskt pushade mig att testa nya saker, jag har många på Boberg att tacka att jag faktiskt gjort mycket roligt.
Robert Jonsson

Dela vidare