Arbetsförmedlingen kommer!

Åk 3 kommer att få viktig information från Arbetsförmedlingen. Plats: Lärcentret. Tid: Se Bobergsbladet.