Jenny Sellén Lindkvist

Skolkurator. Idrottslärare

Arbetsrum: 0690-250 220 Mobil: 070-653 77 67

Roger Sundberg

Introduktion verkstadsämnen

Arbete: 0690-250 212 Mobil: 070-310 74 86

Monica Stenberg

Vård och omsorg

Arbetsrum: 0690-250 204 Mobil: 070-279 34 71

Loretta Löfgren

Matematik

Arbetsrum: 0690-250 297 Mobil: 070-294 06 55

Kenneth Lindström

Kurser teknik, industri

Mobil: 070-230 65 50

Peter Elfvén

Biträdande rektor. Datakurser teknik.

Arbetsrum: 0690-250 221 Mobil: 072-503 62 44

Helene Fägerstrand

Svenska, psykologi

Arbetsrum: 0690-250 257 Mobil: 070-266 37 09

Ronny Sundin

Biologi, kemi, naturkunskap

Arbetsrum: 0690-250 295

Eva Kastberg

Introduktion

Arbetsrum: 0690-250 257

Sten-Erik Martinsson

Musik

Arbetsrum: 0690-250 257

Karin Sundström Wiklund

Barn och fritid, specialpedagog

Arbetsrum: 0690-250 297 Mobil: 073-071 44 27

Tore Molin

IM, samhällskunskap, sociologi

Mobil: 070-621 88 90

Veronica Dahlin

Engelska

Arbetsrum: 0690-250 219

Kamilla Lundborg

Samhällskunskap, historia

Arbetsrum: 0690-250 294

Ulf Dahlin

Matematik, fysik

Arbetsrum: 0690-250 219

Angelica Malkusson

Svenska, religion

Arbetsrum: 0690-250 301

Nadia Bond

Engelska, filosofi

Arbetsrum: 072-451 88 23.

Jonas Öberg

E-sport

Mobil: 073-804 96 95

Ulrika Wiklund

Introduktion SvA

Arbetsrum: 072-451 88 23

Therese Wennerberg

Matematik, naturkunskap

Arbetsrum: 0690-250 257

Susanne Lövgren

Kommunikatör. Kurser teknik, samhälle, GC

Arbetsrum: 0690-250 296 Mobil: 072-247 50 12