Roger Sundberg

Introduktion verkstadsämnen

Arbete: 0690-250 212 Mobil: 070-310 74 86

Ola Sundh

Religion, filosofi, svenska

Arbetsrum: 0690-250 301 Mobil: 073-055 98 57

Monica Stenberg

Vård och omsorg

Arbetsrum: 0690-250 204 Mobil: 073-352 98 78

Loretta Löfgren

Matematik

Arbetsrum: 0690-250 297 Mobil: 070-294 06 55

Kenneth Lindström

Teknik, Industri

Arbetsrum: 0690-250 219 Mobil: 070-230 65 50

Peter Elfvén

Datakurser Teknik

Arbetsrum: 0690-250 221 Mobil: 070-399 20 20

Susanne Lövgren

Design, data, kommunikation, Global Classroom

Arbetsrum: 0690-250 296 Mobil: 073-097 22 55

Helene Fägerstrand

Svenska, psykologi, sociologi

Arbetsrum: 0690-250 257 Mobil: 070-266 37 09

Arne Jonsson

El- och energi

Arbetsrum: 0690-250 219 Mobil: 070-254 43 37

Anders Pettersson

Idrott och hälsa

Arbetsrum: 0690-250 200 Mobil: 073-274 82 72

Berit Hedlund

Vård och omsorg

Arbetsrum: 0690-250 204 Mobil: 073-063 82 09

Ronny Sundin

Biologi, kemi, naturkunskap

Arbetsrum: 0690-250 295

Anders Hultin

Industri

Arbetsrum: 0690-250 15 Mobil: 070-659 04 02

Eva Kastberg

Introduktion

Arbetsrum: 0690-250 257

Sten-Erik Martinsson

Introduktion, matematik, musik

Arbetsrum: 0690-250 257

Tirhas Bahre

Handledare modersmål

Arbetsrum: 0690-250 257

Karin Sundström Wiklund

Barn och fritid, specialpedagog

Arbetsrum: 0690-250 297 Mobil: 073-071 44 27

Karin Lindqvist

Introduktion

Arbetsrum: 0690-250 212

Camilla Edenström

Matematik

Arbetsrum: 0690-250 295 Mobil: 070-673 49 50

Anna Sundström

Tyska, spanska

Arbetsrum: 0690-250 212

Tore Molin

Introduktion

Mobil: 070-621 88 90

Caleb Marwick

Introduktion engelska, Global Classroom

Arbetsrum: 0690-250 257

Veronica Dahlin

Engelska

Kamilla Lundborg

Samhällskunskap, historia, UF

Anna Maria Vintersten

Introduktion

Maja Öberg

Introduktion, MSK

Arbetsrum: 0690-250 257

Gunvor Wärme

Introduktion

Hesam Ahmadishad

Handledare modersmål

Merdan Özkayalar

Matematik

Arbetsrum: 0690-250 295

Homayon Azizi

Handledare modersmål

Omar Alabdalla

Handledare modersmål

Ingrid Hugosson

Vård och omsorg

Arbetsrum: 0690-250 204

Josefine Huss

Introduktion

Patrik Persson

Industriteknik

Arbetsrum: 0690-250 15

Julia Nilsson

Introduktion

Arbetsrum: 0690-250 257

Ulf Dahlin

Matematik, fysik

Arbetsrum: 0690-250 295