Upplevelsedagar VOC i Ljungaverk

Vård och omsorgscollege Södra Norrland anordnar även i år en ”Upplevelseverkstad” för kommunens åk 8 och 9, i Ljungaverks Folkets Hus (tisdag 13/10 för åk 8, onsdag 14/10 för åk 9).
Grundskoleeleverna kommer att få möta många människor som arbetar inom vård och omsorg; de som gått direkt från sina gymnasieutbildningar till jobb i kommunen, de som vidareutbildat sig och arbetar som sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsledare med mera. Dessutom finns anställda inom räddningstjänsten på plats. Eleverna kommer även att få prova på olika handikapphjälpmedel och prova på taktil massage.

Boberg är alltså inte anordnare, men vi får vara med på ett hörn ändå! 🙂 Några elever på Vård och omsorgsprogrammet kommer att berätta om hur det är att gå en vårdutbildning, samt låta grundskoleeleverna få testa sitt blodvärde. Vi hoppas på en rolig och givande dag för alla inblandade!