Teknikprogrammet

Teknik är namnet på alla saker som vi människor har skapat och omfattar allt från kläder till rymdteknik. Här studerar du tekniken som omger dig, varför den finns och hur den kan användas.

Teknikprogrammet är det "datortätaste" programmet, oavsett vilken inriktning du väljer. Vi har två egna datorsalar och även en designverkstad.

Inriktningen Design och produktutveckling ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Den behandlar designprocess och designmetodik.

Du får skapa alla möjliga slags föremål och du får utveckla produkter från idé till modell. Du studerar ämnen som design, färg och form, konstruktion och webbdesign. Du arbetar både praktiskt ”för hand” och med datorer.

Du får också åka på många studiebesök och bland annat vara med på Mittuniversitetets tävling "Design Open".

Inriktningen Informations- och medieteknik  ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Du får fördjupade kunskaper om IT, datorer, nätverk och program. Du läser bland annat mycket programmering men får också skruva isär en dator och lära dig hur den fungerar.

Du får stora valmöjligheter till vidare högskolestudier.

Inriktningar:

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
Exempel på yrken vid vidareutbildning: Civilingenjör Datatekniker Illustratör Industridesigner Ingenjör Programmerare Webbdesigner
InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Kenneth Lindström

Kurser teknik, industri

Mobil: 070-230 65 50
E-post: kenneth.lindstrom@ange.se

En del av Teknikcollege Södra Norrland

Vi är en del av Teknikcollege Södra Norrland, och är i och med det certifierade utifrån teknikföretagens egna kvalitetskriterier.
Informationsblad TeknikcollegeLäs mer om Teknikcollege Södra Norrland

Dela vidare

Image
Image

Jag läser till Högskoleingenjör inom Teknisk Design, väldigt roligt och intressant men också ansträngande. Tack vare TE så lärde jag mig att använda designprogram som jag har nytta av i min nuvarande utbildning och som jag vet används ute i arbetslivet. Något som är riktigt bra på Boberg är gemenskapen, kontakten mellan lärare och elever väldigt bra. Att läsa TE ger dig en bred grund att stå på och goda möjligheter till fortsatta studier. Du får lära dig att arbeta självständigt men också i gruppmed problemlösning vilket är väldigt nyttigt i arbetslivet.

Tips till elever som ska göra sitt gymnasieval?
Vad tycker du är roligt? Jag visste inte alls vad jag skulle välja, men jag visste vad som intresserade mig. Mitt intresse för teknik och skapande i färg och form gjorde det enkelt!

Tommie Lögdahl
Image