Skolval

Välkomna att rösta!
Dag: Fredag 7/9
Plats: AULAN
För: ALLA på gymnasieskolan

09.10-09.30 BF1+BF2+VO1+VO2 Berörda lärare: KLU, (BF1)
09.30-09.50 SA3+NA3+TE3 Berörda lärare: NL+TN
09.50-10.10 SA1+NA1+TE1+EK1 Berörda lärare: HF, RS, KL
10.10-10.30 SA2+NA2+TE2+EK2 Berörda lärare: VD
10.30-10.40 PAUS
10.40-11.00 EE1+EE2+IN1+IN2+VO3 Berörda lärare: TF+KL+AHN+MS
11.00-11.20 IM
11.20-11.40 IM
11.40-12.00 Eftersläntrare

IN3 – Förtidsrösta!
Samt övriga som vet att de är borta på fredag.
Onsdag 5/9 kl. 10.10-10.30