Samhällsvetenskapsprogrammet

Det här är programmet för dig som har ett intresse för samhällsfrågor, beteendevetenskap och kultur.

Du studerar hur människor och samhällen fungerar och samspelar med varandra. Du bör vara intresserad av vad som rör sig i samhället och av vad som hände förr – hur det påverkar oss – och hur vi kan utveckla samhället i framtiden.

Det finns stora möjligheter för dig att engagera dig i vårt unika internationella nätverk och samverka med elever från andra länder, bl a USA, Australien och Spanien! Se mer under på Global Classroom.

Samhällsprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier. Du får öva dig i att finna samband, formulera frågeställningar och analysera företeelser utifrån till exempel historiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Samhällsprogrammet är ett mycket bra program för dig som vill läsa vidare. Efter tre år hos oss är du väl förberedd för högskolestudier och du har många valmöjligheter efter studenten!

Inriktningar:

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
Exempel på yrken vid vidareutbildning: Beteendevetare, Bibliotekarie, Biståndsarbetare, Copywriter, Journalist, Jurist, Kommunikatör, Lärare, Mäklare, Personalvetare, Polis, Psykolog, Samhällsplanerare, Socionom
InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Helene Fägerstrand

Förstelärare. Svenska, Psykologi, Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering

Arbetsrum: B 47 
Mobil: 070-266 37 09
E-post: helene.fagerstrand@ange.se

Dela vidare

Image
Image

Jag gick Samhällsprogrammet för att få tillräcklig grund för mina fortsatta studier. Det är ett program som ger ett stort utbud av framtida möjligheter, där man också får lära sig att jobba självständigt och ta ansvar. Där det går få man lära sig genom att ”göra”, Learning by doing, vilket gör att man får en djupare förståelse.

Vad var bra med Boberg?
Det är en kommunal skola, vilket jag gillar, med närhet till lärarna och övrig skolpersonal. Det finns också möjlighet att kombinera studierna med olika slags idrotter. Även internationella utbyten med skolor från andra delar av världen. Sist men inte minst hade vi ett elevråd med stora påverkansmöjligheter.

Johan Hjelm
Image
Image
Jag pluggar just nu på Birka folkhögskola, allmänna linjen, psykosocial inriktning. Läser matte B och samhälle B samtidigt. Ska ev. läsa socionom sedan så då måste man ha dom behörigheterna. På Barn och fritid diskuterade vi mycket och det gillar jag så det passade mig alldeles utmärkt! Det var kul att gå BF, man lärde sig mycket av människorna man träffade.
Kristina Björklund