Samhällsvetenskapsprogrammet

Det här är programmet för dig som har ett intresse för samhällsfrågor, beteendevetenskap och kultur.

Du studerar hur människor och samhällen fungerar och samspelar med varandra. Du bör vara intresserad av vad som rör sig i samhället och av vad som hände förr – hur det påverkar oss – och hur vi kan utveckla samhället i framtiden.

Det finns stora möjligheter för dig att engagera dig i vårt unika internationella nätverk och samverka med elever från andra länder, bl a USA, Australien och Spanien! Se mer under på Global Classroom.

Samhällsprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier. Du får öva dig i att finna samband, formulera frågeställningar och analysera företeelser utifrån till exempel historiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Samhällsprogrammet är ett mycket bra program för dig som vill läsa vidare. Efter tre år hos oss är du väl förberedd för högskolestudier och du har många valmöjligheter efter studenten!

Inriktningar:

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap

Exempel på yrken vid vidareutbildning: Beteendevetare, bibliotekarie, biståndsarbetare, copywriter, journalist, jurist, kommunikatör, kriminolog, lärare, mäklare, personalchef, personalvetare, polis, psykolog, samhällsplanerare, socionom.

InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Alexander Degerbo

Svenska, samhällskunskap

Arbetsrum: B 45
E-post: alexander.degerbo@ange.se

Dela vidare

ImageImageImage
Image

Jag gick Samhällsprogrammet för att få tillräcklig grund för mina fortsatta studier. Det är ett program som ger ett stort utbud av framtida möjligheter, där man också får lära sig att jobba självständigt och ta ansvar. Där det går få man lära sig genom att ”göra”, Learning by doing, vilket gör att man får en djupare förståelse.

Vad var bra med Boberg?
Det är en kommunal skola, vilket jag gillar, med närhet till lärarna och övrig skolpersonal. Det finns också möjlighet att kombinera studierna med olika slags idrotter. Även internationella utbyten med skolor från andra delar av världen. Sist men inte minst hade vi ett elevråd med stora påverkansmöjligheter.

Johan Hjelm