Möte yrkesförare 23/3

Näringslivskontoret bjuder in till möte om möjligheten att starta en transportinriktning på vårt fordonsprogram! Onsdag 23/3 kl 17.00 i Aulan.
Om du har frågor, kontakta näringslivskontoret på 0690-25 05 05 eller naringsliv@ange.se.

Image