Läsprojekt!

Vill du förbättra dina chanser att få högre betyg? Det vill vi, och därför har LÄSPROJEKTET dragits igång nu! Alla högskoleförberedande program åk 1-3 har ett upplägg för att läsa varje dag under någon lektion närmaste veckorna/tills boken är slut. Svensklärarna är huvudansvariga men böckerna ingår även i kursupplägget för ekonomi- och samhällsvetenskapsfördjupningarna i åk 3. Övriga lärare bidrar med en stunds lästid på sina lektioner. En annan del av projektet är att inspirera ALLA på skolan till mer läsning. Kolla in anslagstavlan vid bibblan för att se tips/vad alla läser just nu. Den uppdateras löpande!
 
Fördjupad info:
Det diskuteras mycket om ungdomars minskade läsande för tillfället och vi på Bobergsgymnasiet har bl a därför dragit igång ett läsprojekt!
Initiativet kommer från vår förstelärare och svensklärare Helene Fägerstrand:
"Med utgångspunkt i UR:s program Läsglappet, som hela personalen sett och diskuterat tillsammans, gör vi lärare på högskoleförberedande program ett gemensamt utvecklingsarbete för att främja läsning. Eleverna läser skönlitteratur en stund varje skoldag och läsningen kommer sedan följas upp med olika typer av uppgifter, samtal och diskussioner. Syftet är förstås att öka våra elevers läslust och läsförståelse vilket i förlängningen kan leda till högre måluppfyllelse. Att läsa skönlitteratur på gymnasiet kan också vara av avgörande betydelse för elevernas intellektuella och personliga utveckling. Genom att utforska olika litterära verk får eleverna inte bara tillgång till olika perspektiv och kulturer, utan de utvecklar också kritiskt tänkande, empati och sist men inte minst, språkliga färdigheter.
I programmet Läsglappet ger elever, lärare, forskare och experter sin syn på ungas läslust och läsförståelse. Inför programmet frågade UR och Demoskop 500 svensklärare i högstadiet och gymnasiet om hur de upplever sina elevers läsförståelse. I svaren uppgav lärarna att både läslust och läsförståelse sjunkit drastiskt genom åren och att de är oroade över situationen. Flera orsaker till den sjunkande läsförståelsen lyfts fram av forskare inom området. Bland annat att färre elever läser långa sammanhängande texter i skolan. Något som kan få konsekvenser för både samhället och individen, enligt Mats Tegmark, läsforskare vid högskolan i Dalarna, som är en av forskarna som uttalar sig i programmet.
En annan del i Bobergsgymnasiets läsprojekt är att lyfta vad vi vuxna på skolan läser på fritiden. ”Läs-väggen” utanför skolbiblioteket kan ge boktips och inspiration till intressanta samtal. Förhoppningsvis bidrar läsprojektet till att vi vuxna blir goda förebilder och visar att vi läser! Projektet är ännu bara i sin linda och vi hoppas kunna fortsätta utveckla det. En dröm vore till exempel att kunna köpa in många fler klassuppsättningar av böcker. Läsprojektet må vara alldeles nystartat men det har redan väckt viss nyfikenhet. När ”läsväggen” precis satts upp kom en elev i årskurs 3 glatt fram och berättade att han minsann skulle läsa samma bok som jag läste på fritiden. Helt underbart!
Läsglappet hade premiär 6/12-2023 och går att se på urplay.se"
//Helene
Image