Introduktionsprogrammet

För dig som inte har fullständig behörighet till gymnasieskolan.

Programmet har flera inriktningar där en är sökbar.

Programinriktat val.
Programinriktat val är för dig som saknar ett eller ett fåtal grundläggande ämnen för att bli behörig till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Programinriktat val sträcker sig över maximalt ett år. Du måste ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk samt engelska eller matematik samt i fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktion är för dig som behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Här ingår teori där du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt fler ämnen för behörighet. Yrkesintroduktionen riktar sig även till dig som behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbete parallellt med teoretiska studier.

Individuellt alternativ.
Individuellt alternativ är för dig som behöver behörighet för yrkesprogrammen inom gymnasieskolan, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Även för dig som behöver en individuell lösning som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.

Språkintroduktion.
Språkintroduktion är för dig som nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller annan utbildning. Språkintroduktion kan även innehålla andra grundskoleämnen som behövs för att du ska bli behörig till något av gymnasieskolans nationella program. Språkintroduktion kan också innehålla gymnasiekurser.

InformationsbladHämta informationsblad

Kontaktperson

Image

Pelle Haraldsson 

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Arbetsrum: B 42. Mitt emot biblioteket, en halvtrappa upp.
Mobil: 073-274 02 03
E-post: per-olof.haraldsson@ange.se

Dela vidare

ImageImage