Forskarfredag på MIUN Östersund

Vi tar med våra åk 3-elever på de teoretiska programmen Naturvetenskap, Ssmhällsvetenskap och Teknik för en ”Forskarfredag” i Östersund. Det blir en dag full av olika föreläsningar och aktiviteter, se hela programmet här: Program_ForskarFredag 2015 (1) . Vi hoppas på en spännande dag!