Fordons- och transportprogrammet

Brinner du för fordon och modern teknik?

Fordons- och transportprogrammet passar dig som vill:
• Ha en bred fordonsteknisk utbildning.
• Arbeta med modern teknik.
• Ha en omväxlande och rolig utbildning.
• Arbeta med både datorer, maskiner och människor.
• Ha möjlighet att arbeta utomlands.
• Ha möjlighet till vidareutbildning.

Vi erbjuder två inriktningar:
- Lastbil och mobila maskiner.
- Personbil.

Inriktningen Lastbil och mobila maskiner ger dig grundläggande kunskaper och kompetenser i felsökning och reparation samt service- och underhållsarbete på maskiner och lastbilar.

Inriktningen Personbil ger dig grundläggande kunskaper och kompetenser i felsökning och reparation samt service- och underhållsarbete på personbilar.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Du har APL under 15 veckor av utbildningen. Det innebär att du är på ett företag på skoltid. Där får du praktiskt lärande och möjlighet att visa dina kvaliteter.

Fortsatta studier och arbete
Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier. Inom ramen för det individuella valet och val av fördjupningskurs får du möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

15 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Där får du praktiskt lärande och möjlighet att visa dina kvaliteter!

Exempel på yrken: Bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, personbilsmekaniker, reservdelsspecialist.

InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Daniel Smedberg

Fordon och transport

Arbetsrum: Posthuset
Mobil: 073-089 76 75
E-post: daniel.smedberg@ange.se

Image

Jimmy Lundgren

Fordon och transport

Arbetsrum: Posthuset
E-post: Jimmy.Lundgren2@ange.se

Dela vidare

ImageImageImageImage