Föräldramöte 14/9 åk 1

Välkomna tisdag 14/9 kl 18.30 i Aulan. Efter en gemensam stund med rektor fortsätter vi i resp. klassrum med mentorer och fika.

Image