Disco Alla <3 dag

Fredag 14/2 är det disco för de lägre åldrarna. Åk 0-2: 18.00-19.30. Åk 3-5: 19.30-21.00. Danser, lekar och godis samt fikaförsäljning till föräldrarna som vanligt. Entré 20 kr. Välkomna! Arr: GC-gruppen. Frågor? Susanne har 072-247 50 12.
Image