Design Open – vi tävlar på Mittuniversitetet

Onsdag den 24/9 åker TE1 och TE3 Design till MIUN för den årliga designdagen ”Design Open”. Förutom föredrag och rundvandring ingår en tävlingsuppgift som man kan jobba med under höstterminen. Spännande! Susanne och Kenneth följer med.