Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du börja jobba direkt efter att du slutat gymnasiet?

BA passar för dig som vill:
•  Använda både händerna och huvudet.
•  Ha ett fritt och självständigt yrke.
•  Skapa något bestående.
•  Komma ut i arbetslivet direkt.

Inriktningen Husbyggnad har fyra yrkesutgångar; betongarbetare, golvläggare, målare och träarbetare.

Inriktningen Husbyggnad ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler. Det gäller även för broar och andra anläggningskonstruktioner. 

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Du har APL under 15 veckor av utbildningen. Det innebär att du är på ett företag på skoltid. Där får du praktiskt lärande och möjlighet att visa dina kvaliteter.

Fortsatta studier och arbete
Efter genomförda studier har du möjlighet att få lärlingsanställning i ett byggföretag. Lärlingstiden varierar mellan ca 1,5 till 2,5 år beroende på vilken yrkesinriktning du har valt.

Programmet ger även grundläggande behörighet till högskola och universitet.

15 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Där får du praktiskt lärande och möjlighet att visa dina kvaliteter!

Exempel på yrken: Snickare. betongarbetare, golvläggare, målare och träarbetare.

InformationsbladHämta informationsblad och programstruktur

Kontaktperson

Image

Anders Ruda

Bygg och anläggning

Arbetsrum: Posthuset
E-post: anders.ruda@ange.se

Dela vidare

ImageImageImage