• Roger jobbar med dig i verkstan

  Roger jobbar med dig i verkstan

 • Eva hjälper dig med grundskoleämnen

  Eva hjälper dig med grundskoleämnen

 • Im:s informationblad

  Im:s informationblad

IM är för dig som inte har fullständig behörighet till gymnasieskolan.
Programmet har flera inriktningar där en är sökbar.

• Programinriktat individuellt val. Är till för dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram men saknar full behörighet. Du måste ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk samt engelska eller matematik samt i fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

• Preparandutbildning. För dig som vill kunna göra mindre ämneskompletteringar för att inom ett år skaffa behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande.

• Yrkesintroduktion.För dig som behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Här ingår teori där du läser svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt fler ämnen för behörighet.

Yrkesintroduktionen riktar sig även till dig som behöver få en yrkesinriktad utbildning med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Här ingår praktiskt arbete parallellt med teoretiska studier.

• Individuellt alternativ. För dig som behöver behörighet för yrkesprogrammen inom gymnasieskolan, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Även för dig som behöver en individull lösning som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik och gymnasieskolans karaktärsämnen.

• Språkintroduktion. För dig som nyligen anlänt till Sverige och vill få en utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller annan utbildning. Språkintroduktion kan även innehålla andra grundskoleämnen som behövs för att du ska bli behörig till något av gymnasieskolans nationella program. Språkintroduktion kan också innehålla gymnasiekurser.

Hämta informationsblad och programstruktur som pdf

Har du frågor om IM så ta kontakt med vår SYV Pelle Harldsson - se fliken "Kontakt".
 • Kontaktperson : Eva Kastberg
 • Telefon : 0690-250 257
 • E-post : eva.kastberg@ange.se