• Man vill inte smutsa ner sig! ;)

    Man vill inte smutsa ner sig! ;)

  • Kenneth smyger runt på IN ibland

    Kenneth smyger runt på IN ibland

  • College garanterar kvalitet

    College garanterar kvalitet

Här får du grundläggande kunskaper som behövs för arbete inom industriell produktion och områden som tillverkning, underhåll och service.
Programmet ställer höga krav på noggrannhet. Du får på egen hand  forma produkter med hjälp av handverktyg och moderna hjälpmedel som datastyrda maskiner.
Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med många företag.  Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) på 15 veckor får du praktisk träning och ytterligare kunskaper.

Det finns också möjlighet att gå Industri Lärling. Det innebär att du får all yrkesutbildning ute på ett företag, förutom kärnämnena som du läser tillsammans med de andra på skolan.

Industriprogrammet ger dig en stadig grund att stå på i arbetslivet och stora möjligheter att få utvecklande jobb!
Inriktningar:
  • Produkt- och maskinteknik Ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material.
  • Svetsteknik Ger kunskaper om och förmåga att hantera olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Här har du möjlighet att bli certifierad.

Vi är en del av Teknikcollege Södra Norrland, och är i och med det certifierade utifrån teknikföretagens egna kvalitetskriterier. Läs gärna mer om Teknikcollege här!

Hämta informationsblad och programstruktur som pdf

Hämta informationsblad om Teknikcollege som pdf

Tidigare elever

Rasmus Simonsson

Jag arbetar på Danes Mekaniska i Ånge med olika arbetsuppgifter som underhåll, svarvning, fräsning, slipning och olika svetsarbeten. Jag valde IN för jag såg en framtid med stor utvecklingspotential, vilket visade sig vara helt riktigt. Jag fick fast arbete direkt efter skolan.

Ett tips är att man måste gå in för utbildningen och genomföra kurserna väl. Ta ansvar för din egen studiesituation, då är utvecklingsmöjligheterna stora!

Rasmus SimonssonIndustriteknik