100 % gymnasieexamen

Vi är otroligt stolta och glada över att alla våra studenter på yrkes- och högskoleförberedande program 2018 nådde gymnasieexamen. Naturligtvis jobbar vi för att få samma resultat även 2019. (Källa: Skolverket).