Erik Högberg

Rektor

Arbetsrum: 0690-250 239 Mobil: 073-275 14 59

Peter Elfvén

Datakurser Teknik

Arbetsrum: 0690-250 221 Mobil: 070-399 20 20

Benny Savander

Vaktmästare

Monica Lantz

Skolassistent

Arbetsrum: 0690-250 212

Pelle Haraldsson

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Arbetsrum: 0690-250 258 Mobil: 073-274 02 03