Peter Elfvén

Rektor. Datakurser teknik

Arbetsrum: 0690-250 221 Mobil: 072-503 62 44

Susanne Lövgren

Kommunikatör. Kurser teknik, samhälle, GC

Arbetsrum: 0690-250 296 Mobil: 072-247 50 12

Helene Fägerstrand

Tf rektor. Svenska, psykologi

Arbetsrum: 0690-250 257 Mobil: 070-266 37 09

Benny Savander

Vaktmästare

Monica Lantz

Skolassistent

Arbetsrum: 0690-250 212

Pelle Haraldsson

SYV, Studie- och yrkesvägledare

Arbetsrum: 0690-250 258 Mobil: 073-274 02 03